واکسن گارداسیل

واکسن گارداسیل

واکسن گارداسیل جهت جلوگیری عوارض خطرناک ویروسHPV (عامل زگیل های تناسلی)است
اطلاعات خود را درجهت کنترل رفتارهای جنسی پرخطر ارتقا دهیم

بزرگمهر
کلینیک پوست،زیبایی و لیزر

☎️32912001-3
@BOZORGMEHR_clinic