ویزیت و مشاوره

ویزیت و مشاوره

میل به داشتن چهره زیبا و یا رفع عیوب احتمالی در صورت براي مردان و زنان بسيار مهم و امري طبيعي است

به طوريكه يك چهره زيبا و دلخواه شخص ,در بالا بردن اعتماد به نفس و

بهبود روابط اجتماعي او بسيار اثرگذار بوده و اين امر غيرقابل اجتناب است.

امروزه با استفاده از تکنیک های نوین در علم زيبايي می توان زیبایی های یک فرد را نمایان ساخت به نحوی که ظاهر کاملا طبیعی باشد.

این امر مستقیما به تجربه پزشک ..دید زیبایی شناسی….و تشخیص علمی و دانش وی دارد